Literatuur kinder-manueeltherapie

VERBORGEN ASYMMETRIE BIJ ZUIGELING EN SCHOOLKIND

Het eerste boek van de hand van een Nederlandse kindermanueeltherapeut.
Dit boek, geschreven voor manueeltherapeuten over de soms complexe gevolgen van cranio-cervicale functiestoornissen bij zuigeling en schoolkind. Dit boek is geschreven na bijna 30 jaar ervaring met het behandelen van zuigelingen en schoolkinderen. Er wordt diep ingegaan op de cranio-cervicale disfuncties die postnataal kunnen ontstaan. De asymmetrische fixatie C0-C1 heeft gevolgen voor het functioneren en de stand van de axis en de gehele wervelkolom.
Wat is de oorzaak van idiopathische scoliose? De vraag die in wetenschappelijke publicaties wordt gesteld, maar waarop geen antwoord gegeven kan worden. De manueeltherapeut wil in dit probleem meedenken. Wat ligt mede ten grondslag aan de asymmetrische opbouw van de wervelkolom van de zuigeling? De behandelbare infantiele scoliose ten gevolge van een asymmetrische functiestoornis hoogcervicaal is voor de kindermanueeltherapeut niet idiopathisch. 90% van de mensheid is rechtshandig, 90% van de pasgeborenen ligt met het hoofdje naar rechts geroteerd, opvallende gegevens. Deze fysiologische asymmetrie kan binnen enkele maanden (nauwelijks zichtbaar) fixeren en ontaarden in een verstoorde asymmetrische motoriekontwikkeling. Heeft deze problematiek invloed op de oog-hand-coördinatie? Op schrijfproblemen? Wat speelt er bij evenwichtsproblemen? Concentratieproblemen? Op de statiek van de (volgroeide )wervelkolom? Waarom heeft een baby zuig-slikproblemen? Waarom kan een overstrekkende baby niet goed hechten aan de moeder? Deze brandende vragen worden in dit boek behandeld.
Het lezen van dit boek belicht de cranio-cervicale functie stoornissen en -beperkingen, de vroege en late gevolgen hiervan. Daarom worden veel casussen belicht, alsmede de reacties op de toegepaste manuele therapie.
De problematiek van kop tot teen - ook van de volwassene - wordt uitvoerig benaderd en begrepen. De complexe torticollis wordt per segment schematisch ge-analiseerd en parallel daaraan wordt het behandelschema uitgelegd, ook per segment.
De 13 hoofdstukken geven de manueeltherapeut theoretische, diagnostische en therapeutische informatie, die nodig is voor een gerichte behandeling én om uitleg te geven aan de ouders en aan de verwijzende artsen. Het boek sluit vakinhoudelijk aan bij de opmerking van veel moeders: “Wat is dat met mijn kind? Niemand kan er de vingers op leggen”.
• Functiestoornissen in de wervelkolom van volwassenen worden begrepen VERBORGEN ASYMMETRIE
Dit had ook anders geformuleerd kunnen worden als de ”onbegrepen asymmetrie”. Veel artikelen zijn voor dit boek geraadpleegd en geciteerd. Op die publicaties wordt direct commentaar gegeven, commentaar vanuit de optiek van de manueeltherapeut.
Het boek is een gedachtenwisseling met manueeltherapeuten en kinderfysiotherapeuten en zeker ook met jeugdartsen.

Het boek is te bestellen door € 57,50 over te maken op bankrekening NL93RABO 0339 7325 39 t.n.v. H.W.Mohr Ede onder vermelding van BOEK-VA
BELANGRIJK: VERMELD BIJ DE OVERSCHRIJVING JE NAAM EN ADRES

Door: Henk Mohr - manueeltherapeut
245 pagina's A4-formaat met veel afbeeldingen
ISBN: 978-94-93303-478

Kinderen met KISS-syndroom

Huilbaby’s, kinderen met reflux, kinderen voor wie borstvoeding een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek - vaak is het KISS-syndroom de boosdoener. De term KISS staat voor het Duitse letterwoord ‘Kopfgelenk- Induzierte Symmetrie-Störung’ en verwijst naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte. De symptomen van het KISS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar.
De auteur schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verfijnd heeft. Biedermann behandelde de laatste 25 jaar meer dan 40.000 zuigelingen en peuters, zowel in Duitsland als in België en Nederland.
In dit boek wil hij zijn ervaringen en inzichten delen niet alleen met medische en paramedische hulpverleners maar ook met ouders.

Door: Heiner Biederman
Uitgavejaar: 2008
ISBN: 9-7890-3346-8896

Handbuch KISS KIDDs

Door: Robby Sacher
Uitgeverij: Verlag modernes lernen te Dortmund
ISBN: 3-8080-0560-2

 

 

Manual Therapy in Children

Huilbaby’s, kinderen met reflux, kinderen voor wie borstvoeding een probleem is, baby’s met driemaandenkoliek - vaak is het KISS-syndroom de boosdoener. De term KISS staat voor het Duitse letterwoord ‘Kopfgelenk- Induzierte Symmetrie-Störung’ en verwijst naar een pijnlijke spanning in de hoge nekregio bij zuigelingen en de gevolgen daarvan voor hun latere ontwikkeling. Die spanning wordt veroorzaakt door een irritatie van de hals tijdens de geboorte. De symptomen van het KISS-syndroom zijn bijzonder complex en bijgevolg niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar.
De auteur schetst in dit boek een duidelijk kader, benoemt de belangrijkste symptomen en illustreert hoe hij manuele behandelingstechnieken verfijnd heeft. Biedermann behandelde de laatste 25 jaar meer dan 40.000 zuigelingen en peuters, zowel in Duitsland als in België en Nederland. In dit boek wil hij zijn ervaringen en inzichten delen niet alleen met medische en paramedische hulpverleners maar ook met ouders.

Door: Heiner Biederman
Uitgavejaar: 2008
Uitgeverij: Churchill Livingstone
ISBN: 0-443-10018-7

Manualtherapie bei Kindern

Indikationen und Erfahrungen: Ein Querschnitt

Het tweede boek van Dr. Heiner Biedermann, waaraan meerdere auteurs hun medewerking verleenden, o.a. kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, neurowetenschappers, een orthopeed enz.
Dit boek geeft een breed inzicht in het KISS-KIDD-syndroom vanuit meerdere medische disciplines in de zorg rond het opgroeiende kind. De afzonderlijke hoofdstukken vormen met elkaar een passend geheel. Omdat meerdere medische en paramedische specialisten hun licht laten schijnen op het KISS-syndroom, is het lezen van dit boek een boeiend en integraal gebeuren.
De artsen Biedermann en Koch komen met een aantal interessante gegevens over de behandelaantallen en de behandelfrequentie bij de verschillende uitingsvormen van KISS.

Door: Heiner Biederman
Uitgeverij: Enke 1999
ISBN: 3-432-30031-X

KISS & KIDD kinderen

KISS & KIDD kinderen, geschreven door Eddy Lippens, is het eerste Nederlandstalige boek over het KISS- en KIDD-syndroom. Het boek biedt een schat aan informatie en is vlot geschreven. Met veel foto’s en afbeeldingen een uitstekend handboek voor ouders en hulpverleners. Lippens geeft met zijn boek antwoord op vele vragen, zoals:

  • Wat is het KISS- en KIDD-syndroom nu precies?
  • Wat zijn de oorzaken en symptomen van dit syndroom en welke fases zijn te onderscheiden?
  • Hoe zijn eventuele afwijkingen in de bewegingsontwikkeling van kinderen te herkennen? Dit gebeurt aan de hand van een beschrijving van de gezonde ontwikkeling van kinderen tijdens de eerste twee levensjaren.
  • Hoe verloopt de behandeling met manuele therapie en wat zijn mogelijke reacties erop? Met nuttige tips over hoe je je kind het beste kunt voorbereiden op een bezoek aan de manueel therapeut.
  • Wat is KIDD? Oorzaken, symptomen, onderzoek en behandeling met manuele therapie worden belicht. Tenslotte wordt ingegaan op overgang naar de basis school.

De auteur Eddy Lippens is licentiaat in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, ergotherapeut, manueel therapeut en osteopaat. Hij heeft zich gespecialiseerd in de manuele therapie bij zuigelingen en kinderen en publiceerde diverse artikelen over dit onderwerp.

Bestellen? Dit boek (ISBN 90-5466-781-8) kunt u via de Stichting KISS- en KIDD syndroom Nederland bestellen. Het kost 11,90 euro en de porto- en verzendkosten bedragen 3 euro. U kunt een exemplaar bestellen door 14,90 euro over te maken o.v.v. postcode en huisnummer op rekening 36.79.53.455 t.n.v. de Stichting KISS- en KIDD-syndroom Nederland te Putten.
Helaas is dit boek op dit moment niet verkrijgbaar. EWMM NL is in onderhandeling met de auteur om dit boek online toegankelijk te maken.

De Stichting KISS- en KIDD-syndroom Nederland is opgericht door ouders van een kind met het KISS/KIDD syndroom. Voor meer informatie kunt u de website www.kisskids.nl raadplegen.

Door: Eddy Lippens MT
Uitgeverij: Roularta Books België
ISBN: 90-5466-781-8