• European Workgroup
    for Manual Medicine
    Register kinder-manueeltherapeut

EWMM

De European Workgroup for Manual Medicine is een door het KNGF erkende werkgroep. Als cursusprovider staat deze geregistreerd onder nummer 35634.

 

Cursussen

Onze cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor manueel therapeuten geregistreerd in het MT register van het KNGF.

 

Register kinder-manueeltherapeut

Raadpleeg het register kinder-manueeltherapeut voor een therapeut bij u in de buurt.

 


European Workgroup for Manual Medicine

De EWMM is een door het KNGF erkende werkgroep. De door ons gedoceerde kennis en vaardigheden beslaan overwegend het terrein van (meestal) reversibele functiestoornissen in de patiëntenpopulatie 0 – 18 jaar. Kinder-manueeltherapeuten in Nederland staan geregistreerd bij de EWMM en voldoen aan de EWMM kwaliteitscriteria. Onze cursussen zijn in eerste instantie bedoeld voor manueel therapeuten. Deze moeten geregistreerd zijn in het MT register van het KNGF. Die inschrijving wordt door ons gecontroleerd. Voor in het buitenland woonachtige en werkzame manueel therapeuten bestaat dit toelatingscriterium niet. De EWMM vraagt echter geen accreditatie aan in andere landen dan Nederland of voor andere registers dan het deelregister manuele therapie. Voor capita selecta wordt door de EWMM ook aan andere disciplines met BIG registratie die zich bezig houden met zuigeling gerelateerde zorg de mogelijkheid geboden deel te nemen aan cursussen. De EWMM is een groot voorstander van wetenschappelijk onderzoek en internationale en interdisciplinaire kennisuitwisseling en speelt daarin zelf een actieve rol.