Literatuur kinder-manueeltherapie

Hechtingsstoornissen

Orthopedagogische behandelingsstrategieën

Op pagina 21 van dit boek beschrijft de auteur een aantal symptomen, die ook door Dr. Biedermann in zijn publicaties worden beschreven. Daarnaast worden andere oorzaken van de hechtingsproblematiek moeder-kind beschreven. De auteur prefereert het begrip “ de fundamentele relatiestoornis” boven "de hechtingsstoornis".
Fundamenteel heeft een meer existentiële betekenis, het kind kent geen menselijke betrokkenheid met de wereld. Het kind kent de wereld niet als zijn thuis, het staat er los van. Commentaar: het KISS-syndroom is in de tijd een fundamentele somatische aandoening. Hebben Dr. De Lange en Dr.Biedermann een fundamentele ontmoeting?

Door: Dr. G. de Lange
HBO-reeks Gezondheidszorg/Welzijn; dl 2
NUGI: 725
ISBN: 90-255-0064-1

Kraniofaziale Dysfunktionen und Schmerzen

Untersuchung – Beurteilung – Management

Maar liefst 11 auteurs werkten aan dit boek mee en het is een weergave van nieuwe onderzoek- en behandeltechnieken bij cervico-cranio-faciale dysfuncties en pijnsyndromen. De samenstelling van dit boek is het resultaat van intensieve, literatuuranalyses, anatomiestudies en jarenlange klinische ervaringen van de verschillende auteurs.
Dit scala van pijnbeelden te kunnen behandelen vergt een nauwkeurige anamnese, onderzoek en manuele behandeltechnieken. De gezamenlijke auteurs zijn er in geslaagd vanuit hun specifieke vakgebieden zowel de medicus als de manueeltherapeut letterlijk een handreiking te doen. Dit boek komt uit goede handen en is onderbouwde manuele therapie.

Door: Harrie .J.M.von Piekartz
Uitgeverij: Thieme
ISBN: 3-13-126481-0

Surgery of the Craniovertebral Junction

Door: Dickman C.A.A.O.
Uitgeverij: Georg Thieme Verlag
ISBN: 3-13-107181-8

 

 

Langman's medische embryologie en teratologie

Door: T.W. Sadler & P.W.J. Peters
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN: 90-313-1164-2

 

 

Normale bewegingen van de hals- en lendenwervelkolom

Door: Prof. Dr. L. Penning
Uitgeverij: Lemna B.V.
ISBN: 90-5189-757-X